0926 888 777
salto residence salto residence salto residence salto residence

Căn hộ

Thác nước cảnh quan

Sân chơi nước

Quảng trường

Nhà trẻ

Phòng cộng đồng

Khu vực café

Khu vực Shophouse

Hồ bơi

Sân chơi dành cho Trẻ em

Sân chơi nước

Phòng Thư viện

Phòng chơi dành cho Trẻ em

Phòng Cộng đồng

Khu vực Bếp

Phòng tập Gym

Quầy Bar

Khu nướng BBQ

Khu sân Golf mini

Khu vực Café

Khu vực Mê cung thư giãn

Khu thương mại phức hợpSalto Residence

[ xem chi tiết ]

Khu biệt thự Compound cao cấpSol Villas

[ xem website ]
KHÔNG GIAN kiến trúc cảnh quan

Khu đô thị Phodong Village

TẦNG 1

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10

TẦNG 1

Tiện ích

 • 01

  Thác nước cảnh quan

 • 02

  Sân chơi nước

 • 03

  Quảng trường

 • 04

  Nhà trẻ

 • 05

  Phòng cộng đồng

 • 06

  Khu vực café

 • Khu vực Shophouse

S1

Shophouse

DT: 127.11 m2

S2

Shophouse

DT: 86.85 m2

S3

Shophouse

DT: 133.56 m2

S4

Shophouse

DT: 133.22 m2

S5

Shophouse

DT: 96.05 m2

S6

Shophouse

DT: 87.6 m2

S7

Phòng cộng đồng

DT: 109 m2

S8

Shophouse

DT: 159 m2

S9

Shophouse

DT: 137 m2

S10

Nhà trẻ

DT: 234.8 m2

TẦNG 2

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9

TẦNG 2

S1

Shophouse

DT: 127.89 m2

S2

Shophouse

DT: 144.2 m2

S3

Shophouse

DT: 130.2 m2

S4

Shophouse

DT: 130.235 m2

S5

Shophouse

DT: 106 m2

S6

Shophouse

DT: 88 m2

S7

Shophouse

DT: 88 m2

S8

Shophouse

DT: 164 m2

S9

Phòng đa năng

DT: 372 m2

TẦNG 3

V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
V11
V12
V13
V14
01
02
03
05
04
02
01
10
09
01
02
03
04
05
06
07
08

TẦNG 3

Loại căn

 • 1 Phòng ngủ

 • 2 Phòng ngủ

 • 3 Phòng ngủ

V1

Văn phòng

DT: 131.22 m2

V2

Văn phòng

DT: 140 m2

V3

Văn phòng

DT: 200 m2

V4

Văn phòng

DT: 124.5 m2

V5

Văn phòng

DT: 96 m2

V6

Văn phòng

DT: 104 m2

V7

Văn phòng

DT: 105 m2

V8

Văn phòng

DT: 114 m2

V9

Văn phòng

DT: 111 m2

V10

Văn phòng

DT: 133.23 m2

V11

Văn phòng

DT: 226.57 m2

V12

Văn phòng

DT: 140 m2

V13

Văn phòng

DT: 148 m2

V14

Văn phòng

DT: 130 m2

01

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
02

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
03

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
05

1 Phòng ngủ

DT: 48 m2 - 57 m2

xem chi tiết
04

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
02

3 Phòng ngủ

DT: 86 m2 - 100 m2

xem chi tiết
01

3 Phòng ngủ

DT: 86 m2 - 100 m2

xem chi tiết
10

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
09

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
01

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
02

3 Phòng ngủ

DT: 86 m2 - 100 m2

xem chi tiết
03

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
04

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
05

1 Phòng ngủ

DT: 48 m2 - 57 m2

xem chi tiết
06

1 Phòng ngủ

DT: 48 m2 - 57 m2

xem chi tiết
07

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
08

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết

TẦNG 4

01
02
03
04
05
06
07
01
02
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

TẦNG 4

Tiện ích trung tâm

 • 01

  Hồ bơi

 • 02

  Sân chơi dành cho Trẻ em

 • 03

  Sân chơi nước

 • 04

  Phòng Thư viện

 • 05

  Phòng chơi dành cho Trẻ em

 • 06

  Phòng Cộng đồng

 • 07

  Khu vực Bếp

 • 08

  Phòng tập Gym

 • 09

  Quầy Bar

 • 10

  Khu nướng BBQ

Loại căn

 • 1 Phòng ngủ

 • 2 Phòng ngủ

 • 3 Phòng ngủ

01

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
02

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
03

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
04

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
05

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
06

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
07

1 Phòng ngủ

DT: 48 m2 - 57 m2

xem chi tiết
01

3 Phòng ngủ

DT: 86 m2 - 100 m2

xem chi tiết
02

3 Phòng ngủ

DT: 86 m2 - 100 m2

xem chi tiết
01

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
02

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
03

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
04

3 Phòng ngủ

DT: 86 m2 - 100 m2

xem chi tiết
05

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
06

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
07

1 Phòng ngủ

DT: 48 m2 - 57 m2

xem chi tiết
08

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
09

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
10

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết

TẦNG 5

03
04
05
06
07
08
09
10
11
01
02
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
01
02

TẦNG 5

Loại căn

 • 1 Phòng ngủ

 • 2 Phòng ngủ

 • 3 Phòng ngủ

03

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
04

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
05

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
06

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
07

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
08

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
09

1 Phòng ngủ

DT: 48 m2 - 57 m2

xem chi tiết
10

3 Phòng ngủ

DT: 148 m2 - 157 m2

xem chi tiết
11

3 Phòng ngủ

DT: 86 m2 - 100 m2

xem chi tiết
01

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
02

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
01

3 Phòng ngủ

DT: 86 m2 - 100 m2

xem chi tiết
02

3 Phòng ngủ

DT: 86 m2 - 100 m2

xem chi tiết
03

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
04

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
05

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
06

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
07

1 Phòng ngủ

DT: 48 m2 - 57 m2

xem chi tiết
08

3 Phòng ngủ

DT: 86 m2 - 100 m2

xem chi tiết
09

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
10

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
11

3 Phòng ngủ

DT: 86 m2 - 100 m2

xem chi tiết
12

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
13

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
14

1 Phòng ngủ

DT: 48 m2 - 57 m2

xem chi tiết
15

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
01

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
02

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết

TẦNG 6-7

03
04
05
06
07
08
09
10
11
01
02
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
01
02

TẦNG 6-7

Loại căn

 • 1 Phòng ngủ

 • 2 Phòng ngủ

 • 3 Phòng ngủ

03

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
04

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
05

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
06

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
07

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
08

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
09

1 Phòng ngủ

DT: 48 m2 - 57 m2

xem chi tiết
10

3 Phòng ngủ

DT: 148 m2 - 157 m2

xem chi tiết
11

3 Phòng ngủ

DT: 86 m2 - 100 m2

xem chi tiết
01

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
02

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
01

3 Phòng ngủ

DT: 86 m2 - 100 m2

xem chi tiết
02

3 Phòng ngủ

DT: 86 m2 - 100 m2

xem chi tiết
03

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
04

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
05

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
06

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
07

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
08

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
09

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
10

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
03

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
04

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
05

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
06

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
07

1 Phòng ngủ

DT: 48 m2 - 57 m2

xem chi tiết
08

3 Phòng ngủ

DT: 86 m2 - 100 m2

xem chi tiết
09

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
10

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
11

3 Phòng ngủ

DT: 86 m2 - 100 m2

xem chi tiết
12

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
13

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
14

1 Phòng ngủ

DT: 48 m2 - 57 m2

xem chi tiết
15

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
01

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
02

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết

TẦNG 8

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
01
02

TẦNG 8

Tiện ích thư giãn cao cấp

 • 01

  Khu sân Golf mini

 • 02

  Khu vực Café

 • 03

  Khu vực Mê cung thư giãn

Loại căn

 • 1 Phòng ngủ

 • 2 Phòng ngủ

 • 3 Phòng ngủ

01

3 Phòng ngủ

DT: 86 m2 - 100 m2

xem chi tiết
02

3 Phòng ngủ

DT: 86 m2 - 100 m2

xem chi tiết
03

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
04

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
05

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
06

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
07

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
08

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
09

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
10

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
11

1 Phòng ngủ

DT: 48 m2 - 57 m2

xem chi tiết
03

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
04

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
05

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
06

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
07

1 Phòng ngủ

DT: 48 m2 - 57 m2

xem chi tiết
08

3 Phòng ngủ

DT: 86 m2 - 100 m2

xem chi tiết
09

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
10

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
11

3 Phòng ngủ

DT: 86 m2 - 100 m2

xem chi tiết
12

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
13

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
14

1 Phòng ngủ

DT: 48 m2 - 57 m2

xem chi tiết
15

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
01

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
02

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết

TẦNG 9-12A

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
01
02

TẦNG 9-12A

Loại căn

 • 1 Phòng ngủ

 • 2 Phòng ngủ

 • 3 Phòng ngủ

01

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
02

1 Phòng ngủ

DT: 48 m2 - 57 m2

xem chi tiết
03

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
04

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
05

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
06

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
07

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
08

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
09

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
10

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
11

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
12

1 Phòng ngủ

DT: 48 m2 - 57 m2

xem chi tiết
03

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
04

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
05

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
06

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
07

1 Phòng ngủ

DT: 48 m2 - 57 m2

xem chi tiết
08

3 Phòng ngủ

DT: 86 m2 - 100 m2

xem chi tiết
09

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
10

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
11

3 Phòng ngủ

DT: 86 m2 - 100 m2

xem chi tiết
12

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
13

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
14

1 Phòng ngủ

DT: 48 m2 - 57 m2

xem chi tiết
15

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
01

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
02

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết

TẦNG 12B

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
01
02

TẦNG 12B

Loại căn

 • 1 Phòng ngủ

 • 2 Phòng ngủ

 • 3 Phòng ngủ

 • Duplex

01

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
02

1 Phòng ngủ

DT: 48 m2 - 57 m2

xem chi tiết
03

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
04

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
05

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
06

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
07

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
08

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
09

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
10

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
11

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
12

1 Phòng ngủ

DT: 48 m2 - 57 m2

xem chi tiết
03

Duplex

04

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
05

1 Phòng ngủ

DT: 48 m2 - 57 m2

xem chi tiết
06

3 Phòng ngủ

DT: 86 m2 - 100 m2

xem chi tiết
07

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
08

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
09

3 Phòng ngủ

DT: 86 m2 - 100 m2

xem chi tiết
10

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
11

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
12

1 Phòng ngủ

DT: 48 m2 - 57 m2

xem chi tiết
13

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
01

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
02

Duplex

TẦNG 15

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
01

TẦNG 15

Loại căn

 • 1 Phòng ngủ

 • 2 Phòng ngủ

 • 3 Phòng ngủ

 • Duplex

01

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
02

1 Phòng ngủ

DT: 48 m2 - 57 m2

xem chi tiết
03

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
04

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
05

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
06

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
07

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
08

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
09

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
10

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
11

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
12

1 Phòng ngủ

DT: 48 m2 - 57 m2

xem chi tiết

2 Phòng ngủ

02

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
03

1 Phòng ngủ

DT: 48 m2 - 57 m2

xem chi tiết
04

3 Phòng ngủ

DT: 86 m2 - 100 m2

xem chi tiết
05

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
06

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
07

3 Phòng ngủ

DT: 86 m2 - 100 m2

xem chi tiết
08

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
09

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
10

1 Phòng ngủ

DT: 48 m2 - 57 m2

xem chi tiết
11

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
01

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết

2 Phòng ngủ

TẦNG 16

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
01
02

TẦNG 16

Loại căn

 • 1 Phòng ngủ

 • 2 Phòng ngủ

 • 3 Phòng ngủ

01

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
02

1 Phòng ngủ

DT: 48 m2 - 57 m2

xem chi tiết
03

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
04

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
05

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
06

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
07

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
08

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
09

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
10

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
11

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
12

1 Phòng ngủ

DT: 48 m2 - 57 m2

xem chi tiết
03

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
04

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
05

1 Phòng ngủ

DT: 48 m2 - 57 m2

xem chi tiết
06

3 Phòng ngủ

DT: 86 m2 - 100 m2

xem chi tiết
07

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
08

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
09

3 Phòng ngủ

DT: 86 m2 - 100 m2

xem chi tiết
10

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
11

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
12

1 Phòng ngủ

DT: 48 m2 - 57 m2

xem chi tiết
13

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
01

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
02

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết

TẦNG 17

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
01

TẦNG 17

Loại căn

 • 1 Phòng ngủ

 • 2 Phòng ngủ

 • 3 Phòng ngủ

 • Duplex

01

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
02

1 Phòng ngủ

DT: 48 m2 - 57 m2

xem chi tiết
03

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
04

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
05

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
06

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
07

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
08

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
09

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
10

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
11

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
12

1 Phòng ngủ

DT: 48 m2 - 57 m2

xem chi tiết
02

Duplex

03

1 Phòng ngủ

DT: 48 m2 - 57 m2

xem chi tiết
04

3 Phòng ngủ

DT: 86 m2 - 100 m2

xem chi tiết
05

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
06

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
07

3 Phòng ngủ

DT: 86 m2 - 100 m2

xem chi tiết
08

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
09

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
10

1 Phòng ngủ

DT: 48 m2 - 57 m2

xem chi tiết
11

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
01

Duplex

TẦNG 18

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
01
02
03
04
05
06
07
08
09

TẦNG 18

Loại căn

 • 1 Phòng ngủ

 • 2 Phòng ngủ

 • 3 Phòng ngủ

 • Duplex

01

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
02

1 Phòng ngủ

DT: 48 m2 - 57 m2

xem chi tiết
03

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
04

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
05

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
06

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
07

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
08

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
09

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
10

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
11

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
12

1 Phòng ngủ

DT: 48 m2 - 57 m2

xem chi tiết

Duplex

01

1 Phòng ngủ

DT: 48 m2 - 57 m2

xem chi tiết
02

3 Phòng ngủ

DT: 86 m2 - 100 m2

xem chi tiết
03

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
04

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
05

3 Phòng ngủ

DT: 86 m2 - 100 m2

xem chi tiết
06

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
07

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
08

1 Phòng ngủ

DT: 48 m2 - 57 m2

xem chi tiết
09

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết

Duplex

TẦNG 19-21

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
01

TẦNG 19-21

Loại căn

 • 1 Phòng ngủ

 • 2 Phòng ngủ

 • 3 Phòng ngủ

01

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
02

1 Phòng ngủ

DT: 48 m2 - 57 m2

xem chi tiết
03

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
04

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
05

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
06

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
07

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
08

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
09

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
10

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
11

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
12

1 Phòng ngủ

DT: 48 m2 - 57 m2

xem chi tiết
02

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
03

1 Phòng ngủ

DT: 48 m2 - 57 m2

xem chi tiết
04

3 Phòng ngủ

DT: 86 m2 - 100 m2

xem chi tiết
05

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
06

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
07

3 Phòng ngủ

DT: 86 m2 - 100 m2

xem chi tiết
08

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
09

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
10

1 Phòng ngủ

DT: 48 m2 - 57 m2

xem chi tiết
11

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết
01

2 Phòng ngủ

DT: 68 m2 - 77 m2

xem chi tiết

Đăng ký nhận tin

Họ và Tên (*)
Điện thoại (*)
Email (*)
Nội dung
https://saltoresidence.vn/
https://saltoresidence.vn/catalog/view/